"ලොව දිනනා අපේ දරුවෝ" අතථ්‍ය කථික තරඟාවලිය [Virtual Speech Contest]

 

වැඩසටහන හැඳින්වීම

SLtoCanada “කැනඩාවට එන්නට මඟෆේස්බුක් සමූහය විසින් පවත්වාගෙන යන Hands of Hope අරමුදල ඔස්සේ,

 •        ආර්ථික අවශ්‍යතා ඇති සිරි ලාංකීය දරුවන් පිරිසක්,
 •        දිරිමත් කරමින්
 •        අනාගතය පිළිබඳ විමසීමක් කිරීමට පොළඹවමින්,
 •        එම හැකියාවන් මත ජයග්‍රහණයක තිලිණ ලෙස
 •        යම් ආර්ථිකමය උපකාරයක් ලබා දීම අරමුණූ කරගත්
 •        සිංහල ,දමිල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂා මාධ්‍ය මූලික කරගත්

අතථ්‍ය කථික තරඟාවලිය. “ලොව දිනනා අපේ දරුවෝ”

 වැඩසටහන් ආකෘතිය.

තරඟය සඳහා සහභාගී වීමට සුදුසුකම් ලබන දිස්ත්‍රික්ක.

 • මොනරාගල
 • අම්පාර
 • පොළොන්නරුව
 • අනුරාධපුරය
 • බදුල්ල
 • මුලතිව්
 • කුරුණෑගල
 • නුවර එළිය
 • කිලිනොච්චිය
 • හම්බන්තොට
 • රත්නපුර
 • මඩකළපුව


තරඟය සඳහා සහභාගී වීමට සුදුසුකම් ලබන  දරුවන් කාණ්ඩය

2022 සාපෙළ සඳහා පළමුවරට ඉදිරිපත් වන පාසල් දරුවන්.

තරඟය ආරම්භය 2021- නොවැම්බර් 1

තරඟය අවසාන දිනය - 2021 - දෙසැම්බර් 31

තරඟය , සහ විනිශ්චය

අවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතා

සහභාගීවීමට සුදුසුකම් ලබන දරුවා විසින්, ලබා දී ඇති මාතෘකාවක් මත සිදු කරන දේශනයක්/ වාචික ඉදිරිපත් කිරීමක විනාඩි 5කට නොවැඩි වන වීඩියෝව සහ එම ඉදිරිපත් කිරීම කළ සිසුවා තම පාසලේ අදාල ශ්‍රේණියේ අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටින බව විදුහල්පති/වගකියන ගුරුවරයක් යටතේ ලැබෙන තහවුරු කිරීම සහිත ඉල්ලුම්පත මෙම තරඟයට ඇතුලත්වීම සඳහා මූලිකව අවශ්‍යවේ. ( තරඟය සඳහා ඉල්ලුම්පත ) 

අවශ්‍ය කරන ලිපි සහ තහවුරු කිරීම්

තරඟයට සහභාගී වන සිසුවා , තම පාසලේ 2022 වසරේ අපොස සාපෙළ සඳහා පළමුවරට ඉදිරිපත්වන්නෙක් බව තහවුරු කරන විදුහල්පතිතුමන්ගේ අත්සන/ නිලමුද්‍රාව (හෝ වගකියවන ගුරුතුමෙක්) සහිත ලිපිය තරඟය සඳහා ඇතුළු වීමට අනිවාර්යය.

දරුවාගේ වීඩියෝව, අදාල තරඟ කාළ සීමාව තුල අන්තර්ජාලය  (මෙම ෆේස්බුක් ගෲප් එක තුල) පළ වියහැකි  බවත්, ඒ සඳහා තම අකමැත්තක් නොමැති බවත් දරුවාගේ දෙමාපියන් විසින් ලබා දෙන තහවුරු කිරීම.

තම ඉදිරිපත් කිරීම වීඩියෝ කිරිම, එය සැකසීම, සහ යොමු කිරීම තුල , තම ජංගම දුරකථන, පරිගණක අන්තර්ජාල සබඳතා තුල සිදුවන තාක්ෂණික සාධක මත ඇතිවිය හැකි ගැටළු සඳහා තරඟ මෙහෙයුමේ කිසිවකු වගකීමක් බාර නොගන්නා බව දැනුම් දෙන සහ ඒ සඳහා වගකීම තමන් දරන බව සඳහන් දරුවාගේ අත්සන සහිත සටහනක්.

තම වීඩියෝව තරඟයට ඉදිරිපත් වීමේදී තමන්ගේ , නම, වයස සහ පාසල යන තොරතුරු “කැනඩාවට එන්නට මඟ” ෆේස්බුක් සමූහය තුලට යොමුවන බව සහ ඒ සඳහා කැමැත්ත ලබා දෙන සටහන.

තවත් උ‍පදෙස්. - ඉදිරිපත් කිරීම වීඩියෝගත කිරිමට අදාලව


1. ලබා දී ඇති මාතෘකා හතරෙන්, තෝරා ගත් එක් මාතෘකාවක් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතුයි.

2. සම්පුර්ණ වීඩියෝව විනාඩි 4ට ‍නොඅඩු සහ විනාඩි 6ට නොවැඩි විය යුතුයි.

3. සමිතියක් ඉදිරියේ දේශනයක් කරන ආකාරයෙන් අදාල ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතුයි.

4. ලිපියක් බලාගෙන කියවීමක් නොව, නිදහසේ කරන ඉදිරිපත් කිරීමක් විය යුතුයි.

5. ඉදිරිපත් කරන්නා සිටගෙන සිටිය* යුතු අතර, වීඩියෝව තුල සිසුවා සහ පසුබිම පැහැදිලිව තිබිය යුතුයි.

6. අන්තර්ගත කරුණූ මෙන්ම, අභිනයන්, අංග  චලනයන් ඔස්සේ අසා සිටින්නා ඉදිරිපත් කිරීම වෙත බඳවා තබා ගැනීමට උත්සාහ  කළ යුතුයි.

7. වීඩියෝවේ කිසිදු තැනක තමන්ගේ හෝ පාසලේ නම, සඳහන් නොවිය යුතුයි.

8. “ඔබ සැමගෙන් අවසරයි, මාතෝරා ගත් මාතෘකාව. (අදාල මාතෘකාව)......”  ලෙස ආරම්භ වී, “අසා සිටි ඔබ සැමට ස්තුතියි” ලෙස නිමා කිරීම හැර, සම්පුර්ණ කාළය මාතෘකාවට අදාලව ඉදිරිපත්  කිරීම කළ යුතු අතර, අතරමැද “අසාමාන්‍ය හිස් කාළයන්”** නොපවත්වා ගත යුතුයි.

9. වීඩියෝගත කරන උපකරණය (ජංගම දුරකථනය) සෙලවීම් සීමාකර පැහැදිලි වීඩියෝවක්*** ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු අතර, ඉදිරිපත් කිරීම ශ්‍රවණය කිරීමට අපහසු නොවන ලෙස එහි ශබ්දය පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කරන්න.

10. ඉදිරිපත් කිරීම පංති කාමරයක් තුලම කිරීම අනිවාර්ය නැති අතර, තම නිවසේ හෝ බාහිර පරිසරය තුල සිදු කළ හැක.


* ඉදිරිපත් කරන්නා යම් සෞඛ්‍ය ගැ‍ටළුවක් හෝ ආබාධිත තත්ත්වයක් ඇත්නම් කැමති පහසු ක්‍රමයක් යොදා ගත හැක.

** ඉදිරිපත් කිරීම කරන දරුවා/සිසුවා යම් “විශේෂ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සහිත” හෝ යම් සෞඛ්‍ය ගැටළුවක් සහිත දරුවෙක් නම් , මෙම කරුණ සාධාරණ මට්ටමකට නොසලකා හැරිය හැකි අතර, අදාල තත්ත්වය පිළිබඳ විදුහල්පතිතුමන්ගේ සටහන තුල තහවුරු වී තිබිය යුතුයි.

*** වීඩියෝවේ ධාරිතාවය සැලකිල්ලට ගනිමින්, Standard Definition (SD) 720 x 480 හෝ ජංගම දුරකථනයෙන් සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන මධ්‍යම මට්ටමේ වීඩියෝ තත්ත්වයක් පවත්වා ගන්නට කටයුතු කරන්න.  


ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මාතෘකාවන්,

1. ලොව ජය ගැනීමට මග පෙන්වන ලංකාවේ අධ්‍යාපන පහසුකම්

2. ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා කැනඩාව තුල ඇති අවස්ථා

3. බුද්ධිගලනය තුල ඇති වාසි අවාසි.

4. හෙට දවස ජය ගන්නට අද උගත යුතුදේ


ඉදිරිපත් කිරීම ( වීඩියොව) යොමු කිරීම.

අදාල වීඩි‍යෝව විශේෂීත සැකසුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අතර ,එය වීඩි‍යෝ වූ ආකාරයෙන්ම, පහත සඳහන් කර ඇති ක්‍රමයක් ඔස්සේ ‍යොමු කිරීම කළ හැක.

යොමු කිරීම කළ යුතු ලිපිනය. info@sltocanada.com 

යොමු කිරීම කළ හැකි ක්‍රම. ( අතිරේකය තුල පියවර සඳහන් කර ඇත) 

Wetransfer වෙබ් අඩවිය යොදා ගනිමින්.  (මේ සඳහා කිසිදු ගෙවීමක් කළ යුතු නොවේ)


තරඟ කාළ සටහන.

1. තරඟකරුවන්ට 2021 නොවැම්බර් 1දා පෙ.ව 8.00 සිට 2021 දෙසැම්බර් 31දා , රාත්‍රී 12 වන තුරු තම ඉදිරිපත් කිරීම යොමු කළ හැක.

2. එක් තරඟකරුවෙක්ට උපරිම ඉදිරිපත් කිරීම් හතරක් කළ හැකි අතර, එක මාතෘකාව තුල ඉදිරිපත් කිරීම් කළ හැක්කේ එකක් පමණි.

3. යොමුවන , සියළු වීඩියෝ ඉදිරිපත් කිරීම්, 2022 ජනවාරි මාසය තුල "SLtoCanada කැනඩාවට එන්නට මඟ" ෆේස්බුක් ගෲප් එක තුල පළ කර,  තෝරා ගන්නා ස්වාධීන කණ්ඩායමක් විසින් නරඹා, තරඟයේ මීළඟ වටයට යාහැකි වීඩියෝ/ඉදිරිපත් කිරීම් තෝරා ගැනීමක් කරනු ලැබේ. 

4. පෙබරවාරි දෙවන සතිය වන විට, අදාල වීඩියෝ පෙර ප්‍රසිද්ධියට පත්නොකරන, අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ, විවිධ වෘත්තිය ක්ෂේත්‍රවල ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ඇති විනිශ්චය මඩුල්ලක් වෙත යොමු කර, ලැබන ලකුණූ මට්ටම් අනුව ජයග්‍රාහකයක් හඳුනා ගැනීම කෙරේ.

5. 2022 මාර්තු පළමු සතිය තුල ජයග්‍රාහකයන්ගේ නම් “කැනඩාවට එන්නට මඟ” ෆේස්බුක් සමූහය තුල ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන අතර, අදාල ජයග්‍රාහකයින්ට පුද්ගලිකව දැනුම් දීමටද කටයුතු කෙරේ. 

6. ජයග්‍රාහකයන් වෙත අදාල ජයග්‍රහණය, ලැබූ ස්ථානය , ලැබෙන තිළිණය පිළිබඳව දැනුම් දෙන අවස්ථාවේම, ලංකා බැංකුවේ 14+ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ද ලබා දෙනු ඇත. එම ගිණුම ආරම්භ කළ පසු, එහි අවශ්‍ය තොරතුරු වැඩසටහන් සම්බන්ධිකරණ නිලධාරියා වෙත යොමු කර දින හතක් තුලදී, අදාල දරුවාගේ ගිණූම වෙත ජයග්‍රහණයට අදාල මුදල් ප්‍රමාණය තැන්පත් වේ.

7. ඒ අවස්ථාවේම, අදාල සහතික පත්, ජාත්‍යන්තර වෘත්තීය ක්ෂේත්‍ර වල සිටිමින් මෙම ඉදිරිපත් කිරීම නැරඹු “කැනඩාවට එන්නට මඟ” සමූහයේ සාමාජික පිරිසකගෙන් ලැබන දිරිගැන්වීමේ/අගය කිරීමේ සටහන් , සහ ගිණූම් ගත වූ මුදල් තහවුරු ‍කරන සටහන් සහ තවත් අමතර දේ රැගත් තෑගි පාර්සලයක් , අදාල ජයග්‍රාහකයාගේ පාසල වෙත ‍යොමු කෙරෙන අතර, පාසලේ විදුහල්පතිතුමන් මාර්ගයෙන්, අනෙක් දරුවන් ඉදිරියේ, ජයග්‍රාහකයා වෙත අදාල තෑගි පාර්සලය යොමු වීම අපේක්ෂා කෙරේ. 

8. සම්පුර්ණ වැඩසටහන සහ තිලිණ යොමු කිරීම සම්පුර්ණයෙන් නිමාවන මාර්තු මාසයේ අවසාන‍යේ , දරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කළ විඩියෝ සඳහන් කළ අන්තර්ජාල මාධ්‍ය තුලින් ඉවත් කර, තරඟය නිමාවීම දැනුම් දෙනු ඇත


ලකුණූ දීමේ සටහන.

අතිරේක ලකුණූ (තාක්ෂණික) = 10
ඉදිරිපත් කරන්නා උපයා ගන්නා  ලකුණු = 90
ලබා ගත හැකි උපරිම ලකුණූ මට්ටම = 100

අතිරේක ලකුණූ -  තාක්ෂණික කරුණු මත (උපරිම ලකුණූ 10)

වීඩියෝව විනාඩි 4-6 අතරවේ                                         4
වීඩියෝව තුල ඉදිරිපත් කරන්නා පැහැදිලිව හඳුනාගත හැක 3
ඉදිරිපත් කිරීම නැරඹීමට/ ශ්‍රවණයට ප්‍රමාණවත් මට්ටමක ඇත 2
යූටියුබ් වීඩියෝව වෙත අවම වශයෙන් Like 10ක් ලැබී ඇත 1ඉදිරිපත් කරන්නා උපයා ගන්නා  ලකුණු (උපරිම 90)ජයග්‍රාහකයින් සහ තිලිණයන්

පළමු ස්ථානයන් 
    සිංහල මාධ්‍යය- රුපියල් 15,000
    දමිල මාධ්‍යය - රුපියල් 15,000
    ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය - රුපියල් 15,000

දෙවන ස්ථානයන්
සිංහල මාධ්‍යය- රුපියල් 10,000
    දමිල මාධ්‍යය - රුපියල් 10,000
    ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය - රුපියල් 10,000

තෙවන ස්ථානයන් 
සිංහල මාධ්‍යය- රුපියල් 5,000
    දමිල මාධ්‍යය - රුපියල් 5,000
    ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය - රුපියල් 5,000


(සිංහල, දමිල, ඉංග්‍රීසි භාෂා මාධ්‍යයන් සඳහා මෙම ස්ථාන වෙන වෙනම පවතී)

ලකුණූ මට්ටම අනුව , පළමු/දෙවන/තෙවන ස්ථාන වලින් පසු, ලකුණූ අවරෝහණය වන පිළිවෙල අනුව, මුල්ම ඉදිරිපත් කිරීම් 20ට, රුපියල් 2,000 බැඟින් දිරිමත් කිරීමේ තිළිණයන්.

සහභාගීවන සියලුම තරඟකරුවන් වෙත, අගැයුම් සහතික සහ දිරිගැන්වීමේ සටහන් පිරිනැමේ

ඉල්ලුම්පත් සහ පෝරමයන්

“කැනඩාවට එන්නට මඟ” සංවිධානය කරන අතථ්‍ය කථික තරඟාවලිය සඳහා ඉල්ලුම්පත


ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඉල්ලුම්පත් ‍යොමු කිරීමේ ක්‍රමයන්.

වැදගත්- ඉදිරිපත් කරන්නාගෙන් වීඩියෝව යොමු කරන ඊමේලය මගින්ම,  මෙහි ඇති අයදුම්පත මුද්‍රණය කර හෝ අකුරින් ලියා සකසා ගත් සහ සම්පුර්ණ කළ අයදුම්පත කැමරාවකින් ලබා ගන්නා පැහැදිලි පිංතුරයක් ලෙස හෝ පහසුකම් ඇත්නම් ස්කෑන් කළ ඇමිණුමක් ලෙස යොමු විය යුතුය.

යොමු විය යුතු අපේ ඊමේලය  info@sltocanada.com

වීඩියෝව ‍ යොමු කළ හැකි ක්‍රමය  Wetransfer වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ. 
(මෙහි ගාස්තු අය නොකරන , නොමිලේ ලබා දෙන සේවාව පමණක් ලබා ගන්න) 

පියවරයන්.

1) https://wetransfer.com/ වෙත යන්න.2) I agree මත ක්ලික් කරන්න.

3) + ලකුණ තෝරන්න

4) ඉදිරිපත් කිරීම ඇති වීඩියෝව තෝරන්න
5) වීඩියෝව අප්ලෝඩ් කරන්න.Message  තීරය තුල තරඟකරුගේ නම සහ පාසල සඳහන් කරන්න
6) Send an email තෝරා ගන්න.7) 
 • email to සඳහා info@sltocanada.com ලිපිනයත්
 • Your email address සඳහා ඔබ  යොදා ගන්නා ඊමේලය ලබා දෙන්න.
 • Transfer තෝරන්න.
 • (මෙහිදී ඔබේ ඊමේලය වෙත ස්වයංක්‍රියව එන රහස් අංකය ලබා දීමට අවශ්‍ය වේ.)
 • වීඩියෝව  අප්ලෝඩ් වනතුරු රැදී සිටින්න.ඔබේ අන්තර්ජාල පහසුකම් මත මෙම කාළය වෙනස්විය හැක.
 • සියල්ල අවසානවී , වීඩියෝව යොමුකළ බව දැක්වෙන  පණිවිඩය ලැබෙන තරු රැදී සිට එය වීඩියෝව නිවැරදි ලෙස යොමු වීම තහවුරු කරගන්න.
 • ඔබ යොමු කළ වීඩියෝව සහ ඉල්ලුම්පත අප වෙත ලැබී පැය 24ක් තුල, තහවුරු කිරීමේ ඊමේලයක් ලැබෙන අතර , එසේ නොලැබී නම් info@sltocanada.com ඔස්සේ අප දැනුවත් කරන්න.


මෙම තරඟය සංවිධානය කිරීම කරනුයේ "SLtoCanada- කැනඩාවට එන්නට මඟ" ෆේස්බුක් සමූහය විසින් වන අතර, එම සංවිධායක මණ්ඩලය හැර, වෙනත් කිසිදු අතරමැදි ආයතනයක් මේ සඳහා මැදිහත්කරුවන් ලෙස කටයුතු නොකරයි. 

මෙම තරඟය පිළිබඳ යෝජනා, අදහස් , හෝ විමසීම් සඳහා info@sltocanada.com ඊමේලය ඔස්සේ අප අමතන්න.

එසේනම් , එක් වෙන්න අපේම දරුවන් පිරිසකට අනාගත ලෝකය විමසුම් ඇසින් දකින්නට උපකාරයක් වෙන්න‍ට!