පස්වන පියවර - ගැලපෙන රස්සාවකටද ? රස්සාවකට ගැලපීමද

අපි පහුගිය ලිපියෙන් , කැනඩාව වෙත එන්නට සූදානම් , නැත්නම් අදහසක් තිබෙන ඔබ කළ යුතු එක් කාරනාවක් ගැන කතා කළා  . ඒ කැනඩාවේ ආර්ථීක ස්වභාවය  , විචලනයන් සහ ඒ අපට ප්‍රායෝගිකව බලපෑ හැකි ආකාරයන් පිළිබඳව , අද කතාවත් ඊට සම්න්ධයි  , ඒත් ඊට ඉස්සර වෙලා දැන ගන්නට ලැබුණු පොඩි රහසක් කියන්නටත් ඕනෑ කියල හිතුන ,


 ඒ තමයි , කැනඩා සංක්‍රමණ නීතී වෙනස් වීම් ලෙසින් ඉදිරියෙදි , FSWP වැනි (එනම් Federal skill worker Program) අයදුම්පත් වලදි , ඉංග්‍රිසි සඳහා දැනට තිබෙන මුලික සුදුසුකම් වලට වඩා ඉහළ සුදුසුකම් අපේක්ෂා කළ හැකි බවත්, වයස් සීමාව තවත් පහතට යොදාවි යන සැකයත් දැන් බොහෝ දෙනා අතරේ කතා බව වෙනවා. ඊට හේතුව පසුගිය දින කිහිපය පුරා , පුරවැසි සහ සංක්‍රමණ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ජේසන් කෙනී මහත්මයගේ ප්‍රකාශ  එයින් කියැවෙන්නේ නැහැ ඒ සියල්ල එලෙසින්ම වෙයැයි , ඒත් එසේ නොවේ යැයි කියන්නත් බැහැ පසුගිය අවස්ථා වල සිදුවී ඇති වෙනස්කම් දිහා බලත්දි. කෙසේ වෙතත් සුදානම් ශරීරෙ හොඳයි කියල , අපි අදත් තව තොරතුරු ටිකක් දැන ගන්න බලමු .


ඒ කැනඩාවේ රැකියා ගැන කතා කරත්දි , එය ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදෙන බව නොකියාම බැහැ , ඒ තමයි Regulated occupations සහ Non-regulated occupations . අපි දැන් ටිකක් මේ ගැන බලමු , මොකද ඔබ කැනඩාවට එන්නේ නිකංම නිකං සංචාරකයෝ විදියට නොවෙයි නේ . රැකියාවක් කරන්න නේ , ඒ නිසා මේ ගැන දැන ගන්න එක වටිනවා. 


මුලින්ම Non-Regulated occupations. මේ යටතට තමයි 80%ක්ම රැකියාවන් අයත් වෙන්නේ , මේ සඳහා විශේෂ බලපත්‍ර License අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ .ඒ වගේම මෙම රැකියා වෙනුවෙන් විභාග , පුහුණු සහ පරික්ෂණ ආදිය පැවැත්වීම සඳහා වෙනම ආයතන නැහැ , විශේෂ නීති රිතී පැනවීමට තනි ආයතනයක් නැහැ.බොහෝ වෙලාවට කෙරෙන්නේ රටේ සාමාන්‍ය නීති පද්ධතියට යටත්ව , රැකියාවෙන් අපේකෂීත අරමුණු අනුව රැකියා සපයන්නා විසින් නියමිත උපදෙස් ලබා දීමක් පමණයි. නමුත් මේ වෙනුවෙන් පුහුණූ , දැනුම ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය ආයතන ඕනෑ තරම් තිබෙනවා.  ඒ වගේම පහළ මට්ටමේ සිට කළමණාකරණ සේවය , වැනි ඉහළ තනතුරු දක්වාම මේ යටත් අවස්ථා තිබෙනවා. මෙම රැකියා කාණෟඩය වෙත තරමක ලිහිල් පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන්නේ ඒවා කෙළින්ම මහජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සහ ආක්ෂාව කෙරේ බලපෑමක් නොකරාවි යන තත්ත්වය මත .ඒත් ඇති වන විශේෂ තත්ත්ව , ගැටළු සහ මහජන අදහස් ආදියද සැළකිල්ලට ගනිමින් මේ කාණ්ඩයේ සමහර රැකියා Regulated ඝනයට පරිවර්තනයට කරන්නට රජයට හැකියාව තිබෙනවා.  මෙන්න එයින් කොටසක් , හැබැයි මෙයින් සමහර රැකියා , ඒක පළාතකදි , Non regulated වුනත් , තවත් පළාතක Regulated රැකියාවක් විදියට ගැනෙන්නත් පුළුවන්. කෝකටත් ඔබ අයිති මොන රැකියා කාණ්ඩයටද කියල හඳුනගෙන , අදාල ලින්ක් එක දිගේ ගිහින් ඒ රැකියාවට කැනඩාව තුල ඇති තත්ත්වය , නීතී රිතී , ඔබේ රැකියාවට අදාල වගකීම් වගේ ගොඩක් තොරතුරු දැන ගන්න පුළුවන් .


 1. Architectural and Building Technicians and Technologists [2251]
 2. Aromatherapists [3144]
 3. Audio and Video Recording Technicians [5225]
 4. Bartenders [6512]
 5. Biologists and Related Scientists [2121]
 6. Bioscience Technicians and Technologists [2221]
 7. Bookkeepers [1311]
 8. Cable Television Service and Maintenance Technicians [7247]
 9. Campground Operators [0632]
 10. Casino Dealers [6533.1]
 11. Casino Slot Attendants [6533]
 12. Chemical Engineering Technicians and Technologists [2211]
 13. Civil Engineering Technicians and Technologists [2231]
 14. Computer and Information Systems Managers [0213]
 15. Computer Hardware Designers [2147.1]
 16. Computer Network Specialists [2281.1]
 17. Computer Professionals [2162]
 18. Computer Programmers and Interactive Media Developers [2174]
 19. Conservators and Curators [5112]
 20. Construction Estimators and Quantity Surveyors [2234]
 21. Database Analysts and Data Administrators [2172]
 22. Drafting Technologists and Technicians [2253]
 23. Economists and Economic Policy Researchers and Analysts [4162]
 24. Editors [5122]
 25. Electrical Engineering Technicians and Technologists [2241]
 26. Electronics Engineering Technicians and Technologists [2241.1]
 27. Environmental Technicians and Technologists [2231.1]
 28. Event Coordinators [1226]
 29. Event Managers [1226.1]
 30. Executive Chefs [6321]
 31. Financial and Investment Analysts [1112]
 32. Financial Managers [0111]
 33. Firefighters [4312]
 34. Food and Beverage Managers [0631]
 35. Food and Beverage Servers [6513]
 36. Forestry Technicians andTechnologists [2223]
 37. Front Desk Agents [6525]
 38. Geomatics Engineering Technicians and Technologists [2254]
 39. Graphic Designers [5241]
 40. Guest Services Attendants [6721]
 41. Heritage Interpreters [6531]
 42. Housekeeping Room Attendants [6732]
 43. Hunting Guides [6532.2]
 44. Illustrators [5241.1]
 45. Industrial Engineering Technicians and Technologists [2233]
 46. Information Systems Analysts and Consultants [2171]
 47. Information Technology (IT) Technicians and Technologists [2281]
 48. Instrumentation Engineering Technicians and Technologists [2243.1]
 49. Journalists [5123]
 50. Kitchen Helpers [6711.1]
 51. Librarians [5111]
 52. Management Consultants [1122]
 53. Mathematicians and Statisticians [2161.1]
 54. Mechanical Engineering Technicians and Technologists [2232]
 55. Medical Sonographers [3216]
 56. Meteorological Technicians [2255]
 57. Meteorologists [2114]
 58. Mineral Resources Technicians and Technologists [2212]
 59. Oceanographers [2113.1]
 60. Orthopedic Technologists [3414]
 61. Outdoor Adventure Guides [6532]
 62. Petroleum Engineering Technicians and Technologists [2212.1]
 63. Petroleum, Gas, and Chemical Process Operators [9232]
 64. Power System Electricians [7243]
 65. Public Relations and Communications Officers [1123]
 66. Renewable Resources Technicians and Technologists [2212.2]
 67. Rental Agents in Tourism and Travel [6421]
 68. Reservation Sales Agents [6524]
 69. Retail and Wholesale Buyers [6222]
 70. Retail Sales Associates in Tourism and Travel [6421.1]
 71. Sales Managers [0601]
 72. Software Designers [2173.1]
 73. Taxicab and Limousine Drivers [7513]
 74. Technicians and Technologists [2230]
 75. Telecommunication Carriers Managers [0131]
 76. Telecommunications Line and Cable Workers [7245]
 77. Tour Directors [6531.2]
 78. Tour Guides [6531.1]
 79. Tourism Researchers [4163]
 80. Tourism Trainers [4021.1]
 81. Tourism/Visitor Information Counsellors [6521.1]
 82. Travel Counsellors [6521]
 83. University Professors and College Instructors [4011]
 84. Urban and Land Use Planners [2153]
 85. User Support Technicians [2282]
 86. Water Angling Guides [6532.1]
 87. Web Designers and Developers [2175]
 88. Wine Servers [6513.1]

අනෙක් රැකියා කාණ්ඩය Regulated occupations , මේ යටතට වැටෙන්නේ සෘජුවම මහජනයාගේ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාවට බලපෑමක් කළ හැකි වෘත්තීන් හෝ රැකියාවන්.  මේ කාණ්ඩයේ රැකියා සඳහා වගකියන , ඒ පිළිබඳ තක්සේරුකිරීම් කරන , නීති රීති පනවන තනි පාලන මධ්‍යස්ථානයක් අදාල පළාත තුල පිහිටනවා. මේ රැකියාවල ඉන්නා අය අදාල ආයතනයෙන් ලබා ගන්නා බලපත්‍රය මත සහ එම ආයතනයේ අධීක්ෂනය යටත් තමයි තමය රැකියාවන් කළ යුතු වන්නේ . ඒ සඳහා විශේෂ අධ්‍යාපන මට්ටමක් සහ පුහුණූවක් ඔවුන් අපේක්ෂා කරනවා. එය කැනඩාවට ගැලපෙන තත්ත්වයක් බවට තහවුරු වුනොත් පමණයි අදාල බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම කරන්නේ . කෙටියෙන් කීවොත් , ලංකාවෙන් එන වෛද්‍යවරයෙක්ට , නැත්නම් ඉංජිනේරුවෙක්ට කැනඩාවට ඇවිත් , ඊට පසුදා ඉදන් වෛද්‍යවරයෙක් විදියට  , නැත්නම් ඉංජිනේරුවෙක් විදියට රාජකාරි අරඹන්නට බැහැ. ඔවුන් තමන්ට අදාල මධ්‍ය-ආයතනය වෙත තම පුහුණූ , අත්දැකිම් ආදී සියළු තොරතුරු සපයල , අදාල තක්සේරුව ලැබෙන තුරු ඉන්නට වෙනවා. නමුත් අදාල තක්සේරු කිරීමේදි පවතින අධ්‍යාපනය හෝ පුහුණූව ප්‍රමානවත් නැතැයි දැනුම් දුන හොත් අදාල රැකියාවේ යෙදෙන්නට කැනඩාව තුල අවසර නැහැ. ඔවුන්ට නැවත මුල සිට ඉගෙන ගන්නට හෝ විශේෂීත කෙටි කාලින පුහුණූ පාඨමාලාවක් මඟින් කැනඩාවට අවශ්‍ය මට්ටමට එන්නට වෙනවා.  ඒ නිසා කැනඩාවට එන්නට බලාපොරොත්තු වන මේ කාණ්ඩයේ ඔබට කියන්නට තියෙන වැදගත්ම දේ , “කැනඩාවට ආ මන්ම මගේ රස්සාවම කරනවා“ කියන තනි තද තීරණයේ එන්න එපා. එය එසේම වෙන්නට තිබෙන ඉඩ බොහොම අඩුයි. ඔබ ආ යුත්තේ “කැනඩාවට සුදුසු මට්මටට මගේ තත්ත්වය ඉහළට ගෙනැවිත් මගේ රැකියාවම කරනවා “ කියන තීරණයේ පමණයි, හැබැයි මේ වෙනුවෙන් යම් කාළයක් ගත වෙනවා , ඒ කාළය නිකරුනේ ගත නොකර Non-regulated occupation  වර්ගය් රැකියාවක යෙදෙන්නට පුළුවන් නම් එයයි දිනුම , මොකද මොන රස්සාවට ගියත් හරිම වැදගත් දෙයක් තමයි Canadian experiences  , ඉතින් ඔබේ වෘත්තියෙන්ම බැරි වුනත් අනෙක් රැකියාවකින් හරි ඒ ඉල්ලුම සපුර ගන්න පුළුවන් වීමම දිනුමක්. ඒ අතරේ Regulated occupation එකේ නියමිත තත්ත්වයට ඒමයි වඩාත් සුදුසු. ඒ නිසා එන්නට ඉස්සර වෙලා මේ වර්ග දෙකේම රැකියා ගැන අවබෝධයක් වගේම යම් පුහුනුවකුත් අරගෙන එන්නට පුළුවන් නම් මෙහෙට ඇවිත් ඉක්මණටම වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ යටතේ Regulated Professional සහ Skilled trades කියන වර්ග දෙකක ගැන හදුනාගන්නට පුළුවන්  ,එයින් Regulated professions යටතට අයත් වෙන වෘත්තීන් මෙන්න මේවා. 
 1. Accountants [1111]
 2. Actuaries [2161]
 3. Acupuncturists and Practitioners of Traditional Chinese Medicine [3232.2]
 4. Aerospace Engineers [2146]
 5. Agricultural Engineers [2148.1]
 6. Agricultural Representatives, Consultants and Specialists [2123]
 7. Air Pilots, Flight Engineers and Flying Instructors [2271]
 8. Air Traffic Controllers [2272]
 9. Aircraft Instrument, Electrical and Avionics Mechanics, Technicians and Inspectors [2244]
 10. Animal Health Technicians and Technologists [3213]
 11. Architects [2151]
 12. Audiologists and Speech-Language Pathologists [3141]
 13. Bailiffs and Sheriffs [4421]
 14. Cardiology Technologists [3217]
 15. Chemical Engineers [2134]
 16. Chemists [2112]
 17. Chiropractors [3122]
 18. Civil Engineers [2131]
 19. Computer Engineers [2147]
 20. Dental Assistants [3411]
 21. Dental Hygienists [3222]
 22. Dental Technicians and Technologists [3223]
 23. Dental Therapists [3222.1]
 24. Dentists and Dental Surgeons [3113]
 25. Denturists [3221]
 26. Dietitians and Nutritionists [3132]
 27. Educational Counsellors [4033]
 28. Electrical Engineers [2133]
 29. Electroencephalographic and Other Diagnostic Technicians and Technologists [3217.1]
 30. Engineering Physicists [2148.4]
 31. Engineers [2130]
 32. Environmental Engineers [2131.1]
 33. Estheticians, Electrologists, and Related Occupations [6562]
 34. Financial Planners [1114]
 35. Foresters, Forestry Professionals [2122]
 36. Funeral Directors and Embalmers [6346]
 37. Geological Engineers [2144]
 38. Geologists, Geochemists and Geophysicists [2113]
 39. Geomatics Engineers [2131.2]
 40. Hearing Aid Consultants and Audio Prosthetists [3237.1]
 41. Home Economists [4162.1]
 42. Industrial Engineers [2141]
 43. Insurance Adjusters and Claims Examiners [1312]
 44. Insurance Agents and Brokers [6231]
 45. Interior Designers [5242]
 46. Land Surveyors [2154]
 47. Landscape and Horticulture Technicians and Specialists [2225]
 48. Landscape Architects [2152]
 49. Lawyers [4112]
 50. Marine Engineer Officers [2274]
 51. Marine Engineers [2148.2]
 52. Massage Therapists [3236]
 53. Master Mariners [2273]
 54. Mechanical Engineers [2132]
 55. Medical Laboratory Technologists [3211]
 56. Medical Radiation Technologists [3215]
 57. Metallurgical Engineers [2142]
 58. Midwives [3232]
 59. Mining and Mineral Processing Engineers [2143]
 60. Naturopathic Doctors [3125.2]
 61. Naval Architectural Engineers [2148.3]
 62. Occupational Health and Safety Officers [2263.1]
 63. Occupational Therapists [3143]
 64. Opticians [3231]
 65. Optometrists [3121]
 66. Paralegals [4211]
 67. Paramedical Occupations and Ambulance Attendants [3234]
 68. Petroleum Engineers [2145]
 69. Pharmacists [3131]
 70. Physicians [3112]
 71. Physiotherapists [3142]
 72. Podiatrists [3125.1]
 73. Practical Nurses [3233]
 74. Psychiatric Nurses [3012.1]
 75. Psychologists [4151]
 76. Public and Environmental Health Inspectors [2263]
 77. Quebec Notaries [4112.1]
 78. Real Estate Agents and Salespersons [6232]
 79. Registered Nurses [3012]
 80. Respiratory Therapists [3214]
 81. Securities Agents, Investment Dealers and Traders [1113]
 82. Social Workers [4152]
 83. Software Engineers [2173]
 84. Specialist Physicians and Surgeons [3111]
 85. Teachers, Elementary School [4032]
 86. Teachers, Secondary School [4031]
 87. Translators, Terminologists, and Interpreters [5125]
 88. Truck Drivers [7511]
 89. Veterinarians [3114]
දැන් කියන්න යන්නේ Regulated වර්ගයටම අයත්වන  Skilled trades මොනවාදැයි , ඒ ලිස්ට් එකත් බලමු ..


 1. Agricultural Equipment Technicians [7312]
 2. Appliance Service Technicians [7332]
 3. Automotive painters [7322.1]
 4. Automotive Service Technicians [7321]
 5. Bakers [6332]
 6. Boilermakers [7234]
 7. Bricklayers [7281]
 8. Cabinetmakers [7272]
 9. Carpenters [7271]
 10. Concrete Finishers [7282]
 11. Construction Craft Workers [7611]
 12. Construction Electricians [7241]
 13. Cooks [6322]
 14. Electric Motor System Technicians [7333]
 15. Electronics Technicians (Consumer Products) [2242]
 16. Floorcovering Installers [7295]
 17. Glaziers [7292]
 18. Hairstylists [6341]
 19. Heavy Duty Equipment Technicians [7312.1]
 20. Industrial Electricians [7242]
 21. Industrial Instrument Technicians and Mechanics [2243]
 22. Industrial Mechanics (Millwrights) [7311]
 23. Insulators (Heat and Frost) [7293]
 24. Ironworker (Reinforcing) [7236.1]
 25. Ironworkers (Generalist) [7236]
 26. Ironworkers (Structural/Ornamental) [7236.2]
 27. Landscape Horticulturists [2225.1]
 28. Lathers (Interior Systems Mechanic) [7284]
 29. Machinists [7231]
 30. Metal Fabricators (Fitters) [7235]
 31. Mobile Crane Operators [7371]
 32. Motor Vehicle Body Repairers (Metal and Paint) [7322]
 33. Motorcycle Mechanics [7334]
 34. Oil Burner Mechanics [7331]
 35. Painters and Decorators [7294]
 36. Partspersons [1522]
 37. Plumbers [7251]
 38. Powerline Technicians [7244]
 39. Recreation Vehicle Service Technicians [7384]
 40. Refrigeration and Air-Conditioning Mechanics [7313]
 41. Rig Technicians [8232]
 42. Roofers [7291]
 43. Sheet Metal Workers [7233]
 44. Sprinkler System Installers [7252]
 45. Steamfitters/Pipefitters [7252.1]
 46. Tilesetters [7283]
 47. Tool and Die Makers [7232]
 48. Transport Trailer Technicians [7321.1]
 49. Truck and Transport Mechanics [7321.2]
 50. Welders and Related Machine Operators [7237]

මේ තියෙන්නේ එක් පළාතකදි හරි එහෙම නැත්නම් මුළු කැනඩාම පුරාම හෝ  Regulated occupations වර්ගයට අයත් ඒවා. 

දැන් ඔබට පොඩි හරි අදහසක් එන්න ඇතැයි කියල හිතනවා. 

එහෙමනම් අදට හෝ හොඳටම ඇති කියල හිතෙනවා. මොකද දැන් ටිකක් හොයල බලන්න කාලෙත් ඕන නේ ඔබට . ඔව් , එන්නට ඉස්සර වෙලා මේ හැමදේ ගැනම හොයල බලන්න , නැතුව “කවුරු හරි කියන්නන් වාලේ කුලප්පු වෙලා ඇවිත් , නිකන් කරදරේ වැටෙන්න එපා. “ ...

අදට සමුගනිමි , නැවත දිනකදි නැවත හමුවෙමු .. 

*පසුව සටහන් කළෙමි. 

මේ ලිපි ඔස්සේ ඔබට මතුවන ගැටළු මෙහි සටහන් තබන්නේ නම් , දන්නා තරමින් සහ සොයා ගන්නා තරමින් නිසි පිළිතුරක් දෙන්නට උත්සාහ කරමි , නමුත් පවතින අවිවේකි බවත් සමඟින් පිළිතුරු දෙන්නට පමා වුවහොත් ඒවෙනුවෙන් මැදිහත් සිතින් කටයුතු කරනු ඇතැයි සිතමි.