M1) කොයි පාරද කිට්ටු පාර‍?

මේ සටහන ලියන්න හිතුනේ අපේ සමහර මිතුරන් කැනඩා “සිහිනය“ සැබෑකරගන්න ටිකක් අපහසු මාවත් වල උත්සාහ කරන නිසා සහ ඒ ඔස්සෙ අමාරුවේ වැටීමේ අවදානමක් දකින නිසා.ඔබ කැනඩාවට සංක්‍රමණය වන්නට අපේක්ෂා කරනවා නම්, මෙන්න මේ ප්‍රමුඛතා පිළිවෙල අනුව ඔබට ගැලපෙන ක්‍රම තෝර ගන්න. එහි ඉහළින් ඇත්තේ සුදුසුකම් අනුව ඔබේ අරමුණ සැබෑ කරගැනීමේ අවස්ථාව ඉහළම ක්‍රමය සහ පහල තිබෙන්නේ “අවස්ථාව අඩුම අවස්ථාවන්“.

මේ පෙළගැස්වීම කළේ, පොදුවේ සමස්ථ කැනඩාව ගැන සහ ශ්‍රී ලාංකීය ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ හැකියාවන් සහ අවශ්‍යතාවයන් ගැන අදහස් සහ සංක්‍රමණ ක්‍රියාවලියේදී ලබා ගත හැකි ළකුණු ගැන අවධානයක් යොමු කරලා. ඒ නිසා සමහර පෞද්ගලික අත්දැකීම් මත මේ පෙළගැස්වීම වෙනස්වන්නට හැකි බවත් කියන්නට ඕන.

කෙසේ වෙතත්මේ හැම ක්‍රමයටම පොදුවේ කිවයුතු කාරණා කිහිපයක් තිබෙනවා, ඒ,
මේ සියළු ක්‍රම සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ප්‍රංශ භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රාොය්ගිකව ඉහළ “භාවිත දැනුමක්“ තිබෙන්නට ඕන. බොහෝ විට එය පිළිත් විභාගයකින් සනාථ කරපෙන්වන්නට ඕන
පෙර කී හැම ක්‍රමයක් සඳහාම යම් පිරිවැයක් දරන්නට වෙනවා, ඒ කැනඩා රජයට කෙරෙන ගෙවීම්, පාඨමාලා සඳහා කරන ගෙවීම්, කැනඩාව තුල ආරම්භක අවස්ථාවේ ඔබේ පරිහරණයට අවශ්‍ය මුදල් ලෙස. (මේ කිසිදු ක්‍රමයක් සඳහා රැකියා නියෝජිත ආයතන හෝ සංක්‍රමණික උපදේශකයන්ට මුදල් ගෙවීමේ අනිවාර්ය බවක් නැහැ. )අවසානයේ මතක තබා ගත යුතුම දේවල් කිහිපයක්,
 • විසිට් වීසා ඇවිත් කැනඩාව තුල රැකියා කරන්න නොහැක
 • විසිට් වීසා ඔස්සේ කැනඩාව තුල පදිංචිවන්නට නොහැක
 • විසිට් වීසා ඔස්සේ කැනඩාවට පැමිණි සරණාගත වීසා ඉල්ලුම් කළ නොහැක.
 • විසිට් වීසා වලින් ඉන්දියාවට ගොස් කැනඩාවට සරණාගතයෙක් ලෙස පැමිණීම නීත්‍යානුකූලව කළ නොහැක.
 • Student Permits ඔස්සේ පැමිණීය හොත් ප්‍රමුඛත්වය ලබා දිය යුත්තේ අධ්‍යාපනයට වන අතර, ඒ අදාල කාළය “රැකියාවක්“ බවට පත්කරගැනීමට උත්සාහ කළොත්, ඔබේ අධ්‍යාපන අරමුණ කාඩකප්පල්වී සියළු සැලසුම් බිඳ වැටීම හෝ නීත්‍යානුකූල සීමාවෙන් පිට මුදල් ඉපැයීම වැනි වරදකට හසුවි, නැවත කැනඩාවට ඉල්ලුම් කිරීම තහනමක් සහිතව ලංකාවට පැමිණීමට වනු ඇත.
 • ඔබේ නියෝජිතයා කැනඩාවේ සිටි පමණින්, ඔබව කැනඩාවට පදිංචිය සඳහා ගෙන්වා ගැනීමට නොහැක.
 • කැනඩාවේ ඔබ දන්නා අයෙක් ජීවත් වු පමණින් ඔහුට හෝ ඇයට ඔබ කැනඩාවට ගෙන්වා ගත නොහැක.
 • ඔබ සංක්‍රමණ උපදේශකයෙක් “මිලට“ ගත් පමණින්, කැනඩාව සංක්‍රමණය වීම සඳහා ඔබ යොමු කරන ඉල්ලුම්පතට “කිසිදු“ විශේෂත්වයක් හෝ ප්‍රමුඛතාවයක් නොලැබේ.
 • කැනඩාවේ රැකියා ෆේස්බුක් එකෙන්, වයිබර් එකෙන් ලබා දෙන්නෙ නැත. ඒ සඳහා ඉල්ලුම්කර, තරඟ කර, සම්මුඛ පරික්ෂණයකට සහභාගීවී ඒ ඔස්සේ ලබා ගත යුතු අතර මේ කිසිදු අවස්ථාවක රැකියා පුරප්පාඩුව ඇති ආයතනය ඉල්ලුම්කරුගෙන් මුදල් ඉල්ලා නොසිටියි. මේ සඳහා නියෝජිත ආයතන හෝ නියෝජිතයෙක් සඳහා මුදල් ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැත.
 • නොමිලේ ගුවන් ටිකට් ලබා දෙන, නොමෙිලේ නවාතැන් ලබා දෙන ජොබ් ඔෆර්ස් කැනාඩාවෙන් ලැබෙන්නේ නැත.‍
 • සංක්‍රමණ කටයුත්ත පිළිබඳ කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා කැනඩා රජය Gmail / live , Hotmail සහිත ඊමේල භාවිත නොකරන අතර එය අවසන් විය යුත්තේ, .gc.ca ලෙසයි.
 • කැනඩා සංක්‍රමණ සඳහා අවශය සියළු උපදෙස් / තොරතුරු සහ පෝරම www.canada.ca ඔස්සේ නොමිලේ ලබා ගත හැක.


එහෙම නම් දැන් හොයල බලන්න, ඔබට වඩාත් වාසිදායක ක්‍රමය කුමක්දැයි, ‍දැන් “සිහිනවල“ ඉන්න එපා, සැලසුමක් තනාගන්න. ඒ සැලසුම ඔස්සේ ඉදිරියට එන්න, “දැනුවත්ව අරමුණ සැබෑ කරගන්න“


 1. ‍‍Spouse/Family Sponsorship ( බිරිඳ හෝ සැමියා / මව හෝ පියා කැනඩාව තුල ස්ථිර පදිංචිය හෝ පුරවැසිභාවය සහ ප්‍රමාණවත් ආර්ථික ශක්තිමත්බවක ඇත්නම්)
 2. Express Entry - CEC (කැනඩාව තුල නීත්‍යානුකුලව අවම වශයෙන් වසරක පුර්ණ කාළීන රැකියාවක් කර අත්දැකීම් ඇත්නම්)
 3. Express Entry - FSWP (අවශ්‍ය අධ්‍යාපනික / වෘත්තීය සුදුසුකම් ඇත්නම්)
 4. Student Permit ( වසර දෙකක් හෝ වැඩි නම් පාඨමාලාවක් සම්පුර්ණ කර වැඩි කාළ සීමාවක PGWP ලබා ගැනීම ඔස්සේ නම් අවස්ථාව ඉහළ යා හැක. )
 5. Express Entry - FSTP ( කැනඩාව අවශ්‍ය තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර වල අධ්‍යාපනය සහ අත්දැකීම් ඇත්නම් , කැනඩාව තුලට අදාල ලියාපදිංචීන් බලපත්‍ර ලබා ගත හැකිනම්)
 6. PNP - Express Entry Streams (කැනඩාවෙන් ජොබ් ඔෆර් එකක් අවශ්‍ය නොවන / අදාල පළාතට ඇති සබඳතාවක් නීත්‍යානුකූලව ඔප්පු කළ හැකි නම් වැඩි අවස්ථාවක් ලැබෙන)
 7. PNP On-demand category( අදාල පළාතේ අවශ්‍යතා ලැයිස්තුව තුල ඔබේ රැකියා කාණ්ඩය ඇත්නම්)
 8. Work permit (Internal transfers - ඔබ කැනඩාව තුල මවු සමාගම හෝ ශාඛාවක් ඇති ආයතනයක රැකියාව කරන්නෙ නම් , අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවක් ලෙස ලැබෙන පත්වීමක් ඔස්සේ )
 9. Pilot Programs (RNIP/AIPP/TECH/BC සීමිත රැකියා සංඛ්‍යාවක් සඳහා ලොව පුරා , අත්දැකීම් ඇති / දැනුම ඇති තරඟ කරුවන් දස දහස් ගණනක් සමඟ තරඟ කරමින්)
 10. Work permit (LMIA) ( මේ සඳහා ඇති අවස්ථාව අතිශ්‍ය සීමිතයි, කැනඩාවෙන් පිටට රැකියා නිකුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් දැන් නොමැති නිසා)

මේ තොරතුරු ඔබේ ෆේස්බුක් එකේ හෝ ඊමේල ඔස්සේ මිතුරන් සමඟ බෙදාගත්තාට කිසිදු විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් තොරතුර ලබා ගත්තේ “කැනඩාවට එන්නට මග“ බ්ලොග් එකෙන් හෝ ෆේස්බුක් ගෘෘප් එකනේබව සටහන් කරනවා නම් නැත්නම් http://www.sltocanada.com හෝ https://www.facebook.com/groups/SLtoCanada යොදනවානම් , එය ආචාරධර්මානුකූලව නිවැරදි දේ වෙනවා වගේම, ඔබේ මිතුරන්ට “නිවැරදි“ තොරතුරක් ලබා දෙන්නටත් උපකාරයක් වේවි.

ඉදිරියේදී මේ එක් එක් ක්‍රමය පිළිබඳව පියවරෙන් පියවර , සරළව සිංහලෙන් ඔබට හඳුන්වා දෙන්නට කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. ඔබේ අදහස් සහ යෝජනා එතැනදි හුඟක් වැදගත් වේවි.

සුබ දවසක් !