කැනඩා එන්න පහසුම ක්‍රම දහයක්- 1) Family Sponsorship - Part 1

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gL9NGRxn-gI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
කැනඩාවට සංක්‍රමණය වීම ඔබේ සිහිනයක් නම් , අද සිට ආරම්භ වන මේ වීඩියෝ මාලාව ඔස්සේ ඔබට වැදගත් වේවි. කැනඩාවට සංක්‍රමණය වීම සිට , පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම දක්වා සියල්ල, පියවරෙන් පියවර , සරළව සිංහල බසින් ඉදිරිපත් කිරීම අපේ උත්සාහයයි. 

කිසිදු සංක්‍රමණ උපදේශක සේවාවක උදව් අවශ්‍ය නොවන කැනඩා සංක්‍රමණය තනිව කරගත හැකි ක්‍රියාවලියකි. නියෝජිතයන්, උපදේශකයන් අවශ්‍ය නැත, ඔවුන්ට මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය නැත. අවශ්‍ය උපදෙස් සියල්ල නොමිලේ කැනඩා රජය විසින් ලබා දෙන අතර, මෙම වීඩියෝ මාලාව ඔස්සේ අප උත්සාහ කරන්නේ එම උපදෙස් සරළව සිංහලෙන් ඔබ වෙත ලබා දීමයි. 

එහිදී , අප ලද අත්දැකීම් , සිදුවුනු වැරදීම් පිළිබඳව මෙන්ම, කැනඩා ජීවිතය පිළීබඳවද වරින්වර ඔබව දැනුවත් කරන්නට කටයුතු සූදානම්. 

එසේ නම් රැඳී සිටින්න, ඔබේ යෝජනා, අදහස් , චෝදනා වෙනුවෙන් මා විවෘත වන අතර, ඒ අදහස් , මෙම වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනයාමේදී වැදගත් වේවි. ස්තුතියි , මම මහේෂ් කැනඩාවේ ඇල්බර්ටා ප්‍රාන්තයේ සිට https://www.facebook.com/mmaheshnishantha